KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Adaptační kurz 6.A

6. 10. 2021

Adaptační kurz 6.A

Adaptační kurz 6.A proběhl ve dnech 4. – 6. 10. s celkovou účastí 25 žáků. Program byl zaměřený na stmelení třídního kolektivu a rozvoj spolupráce, jelikož jsou ve třídě 3 nové žákyně. Plánované 3 dny účastníci prožili ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici. Všichni žáci se zájmem a nadšením plnili zadané úkoly a aktivity a výborně spolupracovali. Součástí programu byla taky noční hra a výlet na okolní památky. Zúčastnění na konci programu tvrdili, že se jim celá akce líbila. 

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

  • Deváťáci zakládali firmy

    Ve čtvrtek 19.5. a ve středu 25.5.2022 prezentovali deváťáci před svými spolužáky svoje fiktivní firmy.

  • 27.5.2022

    Vybraní páťáci prověřili svoje znalosti angličtiny v konverzační soutěži.

  • 26.5.2022

    Žáci 8.B se vydali po stopách knihtisku a v 5.B proběhla praktická část dopravní výchovy.