KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Adaptační kurz 6.A

6. 10. 2021

Adaptační kurz 6.A

Adaptační kurz 6.A proběhl ve dnech 4. – 6. 10. s celkovou účastí 25 žáků. Program byl zaměřený na stmelení třídního kolektivu a rozvoj spolupráce, jelikož jsou ve třídě 3 nové žákyně. Plánované 3 dny účastníci prožili ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici. Všichni žáci se zájmem a nadšením plnili zadané úkoly a aktivity a výborně spolupracovali. Součástí programu byla taky noční hra a výlet na okolní památky. Zúčastnění na konci programu tvrdili, že se jim celá akce líbila. 

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

  • 24.11.2021

    Teoretická část dopravní výchovy čeká žáky 5.A a do knihovny půjde 1. oddělení ŠD.

  • 23.11.2021

    Šesťáci a 2. oddělení ŠD navštívili knihovnu a konzultace pro rodiče proběhly od 14 do hodin.

  • Netradiční pracovní činnosti

    Během tří dnů 10,. 11. a 18.11.2021 žáci 2.AC, 4.AB, 5.AB a 6.B vyráběli vánoční ozdoby.