KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Adaptační pobyt 6.A

13. 9. 2017

Adaptační pobyt 6.A

Stalo se již běžnou praxí, že na začátku 6. třídy některé děti odcházejí na víceletá gymnázia a jiní žáci naopak přicházejí z okolních škol. Třída je tak často sestavena z nových tváří včetně třídního učitele. Jedním z úkolů kurzu je tedy ulehčit žákům nástup do nového kolektivu, seznámit je s novými spolužáky i třídním učitelem, rychleji se začlenit do kolektivu, navodit pozitivní sociální klima třídy, posílit pocit odpovědnosti vůči vlastní osobě i kolektivu. Ve dnech 11. – 13. 9.2017 tedy absolvovali žáci 6.A se svou třídní učitelkou adaptační kurz v krásném a klidném prostředí Velkých Karlovic na hotelu Galik. Žáci se zúčastnili různorodých činností, zahrnujících jak pohybové aktivity v areálu zábavního parku Razulák (vč. zorbingu na vodě, tubingové dráhy, šlapacích autíček na vodě atd.), tak adaptační hry na stmelení kolektivu. Součástí kurzu byla také procházka na nedalekou rozhlednu Miloňová. Celý okruh (7km) vedl krásným lesnatým terénem, během něhož žáci společně řešili zajímavé úkoly, které vyžadovaly vzájemnou spolupráci a logické uvažování. Nechyběla také stezka odvahy při svíčkách. Všichni žáci byli aktivní, s opravdovým zájmem se zapojovali do všech aktivit a výborně spolupracovali. O legraci rozhodně nebyla nouze. I přes chladnější počasí se celá akce vydařila a splnila svůj cíl ve všech ohledech. Seznámila a stmelila kolektiv nových žáků.

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

 • 19

  ŘÍJ
  19.10.2021

  Žáci 5.A pořádají školní bufet, 9.A a 9.B půjdou do knihovny, 7.B jede do hvězdárny a piráti budou ve 3.B.

 • 20

  ŘÍJ
  20.10.2021

  Žáci 9.C navštíví městskou knihovnu.