KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Den Ekoškol

7. 11. 2019

Den Ekoškol

7. listopad je pro naši školu velkým dnem. Je to Světový den Ekoškol. I my jsme již 6 let Ekoškolou a 9 let zapojeni v tomto programu. A tak i letos naši žáci a učitelé náležitě oslavovali. Třídní učitelé si připravili pro své třídy dvouhodinové programy s nejrůznějšími ekologickými tématy. Někteří žáci třídili odpad, jiní studovali modráska nebo rysa a další se zabývali  šetrným nakupováním nebo krajinou, kde se jim líbí. Učitelé a žáci si své programy a projekty s Ekoškolou skvěle užili a uvědomili si, že společně dokážou měnit věci k lepšímu.

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

  • 13.1.2022

    Žáci 8.A navštíví městskou knihovnu a ve škole proběhne roční prověrka BOZP.

  • 11.1.2022

    Čtvrťáci navštíví knihovnu, páťáci pojedou do divadla, v jídelně proběhne zeměpisná olympiáda.

  • 10.1.2022

    Na výstavu Betlémů se do Brillovky vydali žáci 9.A a také žáci 5.A a 5.B.