KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Den Ekoškol

7. 11. 2019

Den Ekoškol

7. listopad je pro naši školu velkým dnem. Je to Světový den Ekoškol. I my jsme již 6 let Ekoškolou a 9 let zapojeni v tomto programu. A tak i letos naši žáci a učitelé náležitě oslavovali. Třídní učitelé si připravili pro své třídy dvouhodinové programy s nejrůznějšími ekologickými tématy. Někteří žáci třídili odpad, jiní studovali modráska nebo rysa a další se zabývali  šetrným nakupováním nebo krajinou, kde se jim líbí. Učitelé a žáci si své programy a projekty s Ekoškolou skvěle užili a uvědomili si, že společně dokážou měnit věci k lepšímu.

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY