KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Deváťáci besedovali o sametové revoluci

13. 11. 2019

Deváťáci besedovali o sametové revoluci

Naše škola se zapojila do projektu Příběhy bezpráví – Měsíce filmu na školách, který se letošní rok věnuje 30. výročí pádu železné opony. 13. listopadu 2019 proběhla pro 9. ročník projekce dokumentárního filmu Z deníku Ivany A., kde mladá studentka popisuje na pozadí událostí roku 1989 svůj život. Její vyprávění je současně doplněno dobovými videozáznamy a fotografiemi z různých demonstrací a zasedání, které vedly k pádu komunistického režimu.
Na projekci navazovala beseda s pamětníkem – Ivanem Mynářem, který v současné době vyučuje na Gymnáziu v Rožnově p. R. Vzpomínal a přednášel žákům o tom, jak vnímal dobu komunistické totality, přiblížil jim jednotlivé historické události, které měly za následek pád režimu. Popisoval, jaké emoce hýbaly lidmi a jaké to pro něj bylo, když se v roce 1990 stal poslancem Sněmovny lidu ve Federálním shromáždění za Občanské fórum, později za Občanské hnutí. Na závěr pak Ivan Mynář odpovídal na dotazy žáků.
 

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI