KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Deváťáci besedovali o sametové revoluci

13. 11. 2019

Deváťáci besedovali o sametové revoluci

Naše škola se zapojila do projektu Příběhy bezpráví – Měsíce filmu na školách, který se letošní rok věnuje 30. výročí pádu železné opony. 13. listopadu 2019 proběhla pro 9. ročník projekce dokumentárního filmu Z deníku Ivany A., kde mladá studentka popisuje na pozadí událostí roku 1989 svůj život. Její vyprávění je současně doplněno dobovými videozáznamy a fotografiemi z různých demonstrací a zasedání, které vedly k pádu komunistického režimu.
Na projekci navazovala beseda s pamětníkem – Ivanem Mynářem, který v současné době vyučuje na Gymnáziu v Rožnově p. R. Vzpomínal a přednášel žákům o tom, jak vnímal dobu komunistické totality, přiblížil jim jednotlivé historické události, které měly za následek pád režimu. Popisoval, jaké emoce hýbaly lidmi a jaké to pro něj bylo, když se v roce 1990 stal poslancem Sněmovny lidu ve Federálním shromáždění za Občanské fórum, později za Občanské hnutí. Na závěr pak Ivan Mynář odpovídal na dotazy žáků.
 

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS