KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Finanční gramotnost v pětkách

28. 1. 2020

Finanční gramotnost v pětkách

V úterý 28.1.2020 se v pátých třídách uskutečnil v rámci projektu společnosti Your Chance den na rozvoj finanční gramotnosti žáků. Dopolední workshop si pro páťáky pod záštitou této společnosti připravili učitelé a žáci SŠIEŘ. S jejich podporou tvořily děti měsíční rodinný – osobní rozpočet a zamýšlely se nad jeho jednotlivými položkami. Pod odborným vedením lektorky projektu se jednotlivým skupinám povedlo rozpočet vytvořit tak, aby měsíční výdaje nepřesáhly příjmy, a naopak zůstávala i finanční rezerva. Dozvěděly se, jak to udělat, proč ušetřit, kde se lze uskromnit, co nelze vypustit, jak naložit s finanční rezervou apod. Navíc se dětem velmi líbila spolupráce se staršími kamarády ze SŠIEŘ. Cenné informace a rady, které žáci tento den získali, jim pomohou pochopit rodinný rozpočet a nabyté vědomosti je připraví na praktický život.

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

  • 13.1.2022

    Žáci 8.A navštíví městskou knihovnu a ve škole proběhne roční prověrka BOZP.

  • 11.1.2022

    Čtvrťáci navštíví knihovnu, páťáci pojedou do divadla, v jídelně proběhne zeměpisná olympiáda.

  • 10.1.2022

    Na výstavu Betlémů se do Brillovky vydali žáci 9.A a také žáci 5.A a 5.B.