KALENDÁŘ     ·       571 759 761

18.11.2020

18. 11. 2020

18.11.2020

Od středy 18. listopadu 2020 bude výuka žáků 1. a 2. ročníku probíhat prezenční formou. Je však nutné dodržovat několik podmínek stanovených MŠMT.
Žáci vstupují do školy pouze s učitelem, scházejí se ráno v 7:45 na domluveném místě před školou s rouškami na ústech. Po přezutí v šatně se žáci přemístí do třídy, kde si při vstupu vydezinfikují ruce.
Rodičům není povolen vstup do školy.
Výuka probíhá podle rozvrhu hodin s tím, že hodiny tělesné a hudební výchovy budou nahrazeny jinými předměty dle pokynů paní učitelky. Při výuce je nutnost nosit roušku. Výuka začíná v 7:55, nástupy na oběd jsou dány rozpisem.
Ve společných prostorách školy (chodby, šatny, jídelna, WC, herny) je nošení roušek povinné.
V době přestávek se žáci pokud možno zdržují ve své třídě a nepohybují se po chodbách, aby byl co nejvíce eliminován kontakt mezi dětmi s různých skupin.
Po skončení výuky si žáci opět vydezinfikují ruce a odcházejí s paní učitelkou na oběd podle harmonogramu nástupů do školní jídelny. Žáci, kteří nepůjdou na oběd, se v šatně přezují a odcházejí domů. 
Žáci, kteří chodili před uzavřením školy na obědy, jsou automaticky přihlášeni ve středu 18. listopadu na oběd.
Do jídelny vstupuje vždy jen jedna třída s paní učitelkou. Z jídelny odchází celá třída společně. 
Žáky přihlášené do školní družiny si ve skupinách podle tříd (1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B) přebírají vychovatelky od vyučujících ve školní jídelně a odcházejí do svých heren. Žáci, kteří nechodí do družiny, odcházejí v doprovodu svého učitele do šatny, kde se přezují a jdou domů.
Po příchodu do školní družiny si žáci vydezinfikují ruce. Při pobytu ve školní družině (v herně) je nutnost nosit roušku.
Rodiče si vyzvedávají děti z družiny mimo dobu 13:30 – 14:30, kdy probíhá řízená činnost dětí. Při vyzvedávání svých dětí rodiče zatelefonují paní vychovatelce, která zajistí odchod dítěte ze školy. Rodiče nevstupují do školy.
Provoz školní družiny končí nejpozději v 16:00, při odchodu ze školní družiny si žáci opět vydezinfikují ruce.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY