KALENDÁŘ     ·       571 759 761

4.1.2021

4. 1. 2021

4.1.2021

Informace k nástupu žáků 1. a 2. ročníku k prezenční výuce od 4.1.2021

Žáci 1. a 2. ročníku se budou od 4.1.2021 vzdělávat prezenční formou, takže se pro ně podmínky vzdělávání nemění.


Místa, kde žáci budou ráno v 7:45 čekat na paní učitelku:
1.A – před vchodem na 1. stupeň u medvěda
1.B – u stojanu na kola před vchodem na 1. stupeň
1.C – schodiště k bočnímu vchodu do školní jídelny
2.A – boční vchod do družiny pod jídelnou (stejně jako v červnu)
2.B – lavička u cesty ke vchodu na 1. stupeň 


Žáci budou ve školní družině ve stejném oddělení jako na začátku školního roku (každá třída samostatně, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd). Ranní družina bude v provozu od 7:00. Žáci jsou automaticky přihlášeni ke školnímu stravování.


Informace k nástupu žáků 3. až 9. ročníku k distanční výuce od 4.1.2021


Vzhledem k tomu, že vláda zakázala osobní přítomnost žáků 3. až 9. ročníku základních škol při výuce od 4. ledna 2021, bude výuka pokračovat distančním způsobem. Připomínáme, že dle školského zákona je účast na online hodinách povinná a neúčast je nutno omlouvat stejně jako při běžné výuce třídnímu učiteli. Rozvrh hodin naleznou děti v prostředí MS TEAMS v kalendáři.
Žáci, kteří se účastní online výuky, si mohou (ale nemusí) od úterý 5.1.2021 v době od 12:20 do 13:00 odebrat ve školní jídelně oběd do jídlonosiče (nezapomeňte na roušky a rozestupy). Je však nutné si oběd přihlásit u vedoucí školní jídelny Ing. Lenky Krčmářové telefonicky na čísle 739 589 942 nebo e-mailem na adrese jídelna@zs5kvetna.cz . Nyní jsou všichni žáci automaticky odhlášeni. K odebrání oběda bude otevřen vstup do školní jídelny vpravo dole od vchodu na 1. stupeň.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY