KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Informace k nástupu žáků 1. stupně k výuce

12. 4. 2021

Informace k nástupu žáků 1. stupně k výuce

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví bude od 12. dubna 2021 probíhat rotační výuka žáků na 1. stupni, tzn. týden prezenční a týden distanční výuka. V týdnu od 12. do 16. dubna 2021 bude ve škole probíhat prezenční výuka pro třídy 1.A, 1.C, 2.B, 4.A,, 4.C a 5.A. Žáci ostatních tříd na 1. stupni (1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 4.B, 5.B) budou v tomto týdnu pokračovat v distanční výuce. V týdnu od 19. do 23. dubna 2021 si výuku prohodí. Školní družina bude pro přihlášené žáky fungovat pouze v odpoledním režimu do 16 hodin. Žáci, kteří mají prezenční výuku, jsou automaticky přihlášeni ke školnímu stravování. Ostatní žáci mají možnost odebrat oběd do jídlonosiče po telefonickém (případně prostřednictvím e-mailu) přihlášení u vedoucí školní jídelny, čas odběru do jídlonosiče je od 13:00 do 13:30.

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Testování bude probíhat samoodběrem 2x týdně v pondělí a čtvrtek ráno (u menších dětí je vhodná asistence rodičů – o organizaci testování budete informováni prostřednictvím dm software a doplněním webových stránek školy v průběhu pátku). Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Informace k testování naleznete také v přiloženém letáku ministerstva školství. Zároveň je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.Další informace budeme průběžně doplňovat, sledujte, prosím, webové stránky školy i dm software.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY