KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Informace k nástupu žáků 2. stupně k výuce

10. 5. 2021

Informace k nástupu žáků 2. stupně k výuce

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví bude od 10. května 2021 probíhat rotační výuka žáků na 2. stupni, tzn. týden prezenční a týden distanční výuka. V týdnu od 10. do 14. května 2021 bude ve škole probíhat prezenční výuka pro třídy v 6. a 7. ročníku. Žáci 8. a 9. ročníku budou v tomto týdnu pokračovat v distanční výuce. V týdnu od 17. do 21. května 2021 si výuku prohodí. Žáci, kteří mají prezenční výuku, jsou automaticky přihlášeni ke školnímu stravování. Ostatní žáci mají možnost odebrat oběd do jídlonosiče po telefonickém (případně prostřednictvím e-mailu) přihlášení u vedoucí školní jídelny, čas odběru do jídlonosiče je od 12:50 do 13:10.
Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Testování bude probíhat samoodběrem 2x týdně v pondělí a čtvrtek ráno. Zde je důležité, aby žáci byli před školou nejpozději v 7:40. Žáci 6. a 7. ročníku, kteří v pondělí začínají výuku až 2. vyučovací hodinu, budou před školou čekat nejpozději v 8:20, kde si je vyučující vyzvedne a provede testování v určené učebně.
Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Informace k testování naleznete také v přiloženém letáku ministerstva školství. Zároveň je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. 
Žáci jednotlivých tříd se budou každé ráno scházet na označeném místě před školou a do budovy školy budou vcházet pouze s vyučujícím.

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY