KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Informace k testování žáků

12. 4. 2021

Informace k testování žáků

Pokyny k testování a nástupu do školy žáků na 1. stupni


Pokyny vycházejí z nařízení Ministerstva zdravotnictví, která jsou pro školy závazná.


Žáci tříd, které mají v daném týdnu prezenční výuku, budou čekat na svoji paní učitelku nejpozději v 7:45 na místě před školou označeném danou třídou. Do školy budou vstupovat společně s nasazenou rouškou nebo respirátorem.


Po přezutí v šatně žáci absolvují v pondělí a ve čtvrtek antigenní test pod dohledem paní učitelky v označené učebně na 2. stupni, pro každou třídu bude vyhrazena jiná učebna. Žáci s negativním výsledkem s paní učitelkou odejdou do své třídy k výuce. Žáci s pozitivním výsledkem (který nemusí ještě nutně znamenat skutečnou pozitivitu) počkají v testovací místnosti na svého rodiče, kterému škola telefonicky sdělí tuto skutečnost a domluví další postup.

 
Po obědě si paní vychovatelka přebírá žáky přihlášené do školní družiny, ostatní žáky odvede paní učitelka do šatny, kde se žáci přezují a odcházejí domů. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny není rodičům umožněn vstup do školy.


Testování nemusí absolvovat žáci, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí prokazatelně doložit.


Žákům, kteří nepodstoupí testování, není možné dle nařízení Ministerstva zdravotnictví umožnit účast na prezenční výuce. Rodiče těchto žáků si s vyučujícími dohodnou způsob podpory při domácím vzdělávání.


Věříme, že daná opatření budou platit pouze přechodnou dobu a brzy se brány školy otevřou pro všechny žáky bez omezení a podmínek.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY