KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Informace pro žáky na 2. stupni

8. 6. 2020

Informace pro žáky na 2. stupni

Od pondělí 8.6.2020 si mohou skupiny 5 až 15 žáků domlouvat termíny konzultací s vyučujícími jednotlivých předmětů prostřednictvím dm Software (případně jiným způsobem), které se pak uskuteční v budově školy. Tyto konzultace jsou nepovinné. Skupiny žáků by si měly domlouvat konzultace nejméně jeden den před vlastní konzultací a učitelé nahlásí termín a učebnu vedení školy, aby bylo možné učebnu předem připravit. Dobrovolnou výuku pro žáky na 2. stupni škola nebude organizovat.
Do školy budou vpuštěni pouze žáci, kteří v den své první konzultace předloží vyplněné a rodiči podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s datem této první konzultace v papírové podobě (k dispozici zde nebo u hlavního vchodu). Žáci vstupují do školy pouze s učitelem, scházejí se před školou s rouškami na ústech. Po přezutí v šatně se žáci přemístí do třídy, kde si při vstupu vydezinfikují ruce. Rodičům není povolen vstup do školy.
 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY