KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

21. 4. 2021

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční ve středu 21. dubna 2021 v době od 9 do 17 hodin. Spádovou oblastí naší školy jsou tyto ulice: Dubková, Horská, Jaroňkova, Kulturní, Vítězná, Za školou a 5. května (domy č. p. 1522 a vyšší). Škola přednostně přijímá k základnímu vzdělávání děti ze spádové oblasti a pokud to kapacita školy dovolí, pak i ostatní děti.

Děti, které bydlí ve spádové oblasti ZŠ 5. května i ty, jejichž rodiče je přihlásili do naší školy, obdrží poštou pozvánku k zápisu společně se všemi informacemi na přelomu března a dubna.

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bude zápis probíhat bez dětí pouze formou předání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a dalších dokumentů do urny u hlavního vchodu do školy. 

Pokud chcete se svými dětmi nahlédnout do naší školy, připravili jsme pro vás virtuální prohlídku i se zábavnými úkoly pro děti zde.

Seznam přijatých žáků naleznete zde.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY