KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Vyjádření pedagogů školy ke stávce

6. 11. 2019

Vyjádření pedagogů školy ke stávce

Vyjádření pedagogických pracovníků a vedení ZŠ 5. května ke stávce učitelů 6. 11.2019


Vyjadřujeme plnou podporu všem stávkujícím učitelům!


Vzhledem k tomu, že naše povolání ztrácí respekt a podporu veřejnosti, dovolte malou osvětu.
Peníze, které učitel pobírá, nejsou jen za čas odučený, ale i za čas strávený přípravou hodin, vyhledáváním, množením a zpracováváním materiálů pro žáky, za čas strávený opravou úkolů a testů, za čas strávený doučováním dětí, komunikací s rodiči žáků, vyplňováním stále většího kvanta papírů, mj. i těch spojených s inkluzí, organizování mimoškolních aktivit a mnoho dalšího.
Naše povolání je dlouhodobě podhodnocováno. V médiích se sice neustále mluví o zvyšování učitelských platů, ale realita je jiná. Platy učitelů sice vzrostly od roku 2013 o 31 procent, ovšem průměrná mzda v České republice stoupla ve stejném období o 27 procent, rozdíl tedy činí pouze 4 procenta. Nelze tedy mluvit o výrazném zvyšování mezd pedagogů, ale pouze o valorizaci.
Platy českých učitelů tvoří jen 64 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, což je nejméně ze států OECD a EU. Není tedy divu, že ve školách chybí odborní učitelé a mužské vzory.
Náročnost našeho povolání se neustále zvyšuje, přibývá dětí se specifickými poruchami učení, se kterými se musí pracovat individuálně, což je v početných třídách velmi náročné.
Během prázdnin, které učitelům veřejnost často závidí, doháníme resty osobního života, na které ve školním roce není čas. Dovolenou si učitel může vybírat jen během prázdnin, tedy během špičky cenové, klimatické, populační.
Věříme, že máme ze strany rodičů podporu, jelikož často slýcháme, že by naši práci nechtěli za žádných okolností v současnosti dělat.


Myslíme si však, že ČMKOS PŠ připravila stávku horkou jehlou, a proto se naše škola do stávky ve středu 6.11.2019 nezapojí.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin.


V případě nedodržení vládního slibu o navýšení platů do roku 2021 jsme odhodláni se do příští stávky aktivně zapojit!

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS