KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Výuka deváťáků

11. 5. 2020

Výuka deváťáků

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11.5.2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníku. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 2 metry. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáci budou seznámeni s rozdělením do skupin třídními učiteli. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11.5.2020. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.
Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy. Výuka skupiny číslo 1 bude probíhat v pondělí, výuka skupiny číslo 2 v úterý a výuka skupiny číslo 3 ve středu, vždy od 9 do 11 hodin.
Do školy budou vpuštěni pouze žáci, kteří odevzdají vyplněné a rodiči podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které naleznete zde. Toto prohlášení je také k dispozici u hlavního vstupu do školy.
Žáci mohou vstoupit do školy s rouškou zakrývající ústa a nos pouze na pokyn učitele. V šatně se přezují a přejdou do třídy podle pokynu učitele. Při vstupu do třídy použijí dezinfekci na ruce. Po dobu výuky si mohou při dodržení 2metrového rozestupu žáci sundat ve třídě roušku a uložit ji do vlastního sáčku. Po odchodu ze třídy žáci opět použijí dezinfekci na ruce a v doprovodu učitele odejdou do šatny, kde se přezují a opustí budovu školy. 

Pravidla pro realizaci této výuky naleznete zde.


 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • 28.8.2020

  V pátek 28.8.2020 mohou rodiče žáků 2. až 4. ročníku přihlásit své děti do školní družiny.

 • 26.8.2020

  Přihlašování žáků ke školnímu stravování proběhne od středy 26.8. do pátku 28.8.2020 od 9 do 15 hod.

 • Zakončení školního roku

  Poslední zazvonění v tomto školním roce vyprovodilo žáky vstříc dvouměsíčním prázdninám.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

 • 26

  SRP
  26.8.2020

  Přihlašování žáků ke školnímu stravování proběhne od středy 26.8. do pátku 28.8.2020 od 9 do 15 hod.

 • 28

  SRP
  28.8.2020

  V pátek 28.8.2020 mohou rodiče žáků 2. až 4. ročníku přihlásit své děti do školní družiny.

KONTAKTUJTE NÁS