KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Zahájení výuky žáků na 1. stupni

25. 5. 2020

Zahájení výuky žáků na 1. stupni

Od pondělí 25.5.2020 umožnila vláda ČR dobrovolnou docházku žáků na výuku do školy. Pravidla pro realizaci této výuky naleznete zde

 • Do školy budou vpuštěni pouze žáci, kteří v pondělí ráno 25.5.2020 odevzdají vyplněné a rodiči podepsané čestné prohlášení v papírové podobě o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s datem 25.5.2020, které naleznete zde. Toto prohlášení je také k dispozici u hlavního vstupu do školy. 

 • Žáci vstupují do školy pouze s učitelem, scházejí se ráno v 7:45 na domluveném místě před školou s rouškami na ústech. Po přezutí v šatně se žáci přemístí do třídy, kde si při vstupu vydezinfikují ruce.

 • Rodičům není povolen vstup do školy.

 • Každý den mají žáci 4 vyučovací hodiny v neměnných skupinách (včetně družiny) s počtem žáků nejvýše 15. Při výuce není nutnost nosit roušku. Výuka začíná v 7:55, nástupy na oběd jsou dány rozpisem.

 • Ve společných prostorách školy (chodby, šatny, jídelna, WC, herny) je nošení roušek povinné.

 • V době přestávek se žáci pokud možno zdržují ve své třídě a nepohybují se po chodbách, aby byl co nejvíce eliminován kontakt mezi dětmi s různých skupin.

 • Po skončení výuky si žáci opět vydezinfikují ruce a odcházejí s učitelem na oběd podle harmonogramu nástupů do školní jídelny. Žáci, kteří nepůjdou na oběd, se v šatně přezují a odcházejí domů.

 • Do jídelny vstupuje vždy jen jedna vyučovací skupina s učitelem. Z jídelny odchází celá skupina společně.

 • Žáky přihlášené do školní družiny si ve skupinách (1.A, 1.B, 2.A,  2.B, 3.ABC) přebírají vychovatelky od vyučujících ve školní jídelně a odcházejí do svých heren. Žáci, kteří nechodí do družiny, odcházejí v doprovodu svého učitele do šatny, kde se přezují a jdou domů.

 • Po příchodu do školní družiny si žáci vydezinfikují ruce. Při pobytu ve školní družině (v herně) není nutnost nosit roušku.

 • Rodiče si vyzvedávají děti z družiny mimo dobu 13:30 – 14:30, kdy probíhá řízená činnost dětí. Při vyzvedávání svých dětí rodiče zatelefonují paní vychovatelce, která zajistí odchod dítěte ze školy. Rodiče nevstupují do školy.

 • Provoz školní družiny končí nejpozději v 16:00, při odchodu ze školní družiny si žáci opět vydezinfikují ruce.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS