KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Putování za švestkovou vůní

12. 9. 2015

Putování za švestkovou vůní

Putování za švestkovou vůní
V sobotu dopoledne 12.9.2015 se uskutečnil 18. ročník tradičního Putování za švestkovou vůní. Této velmi oblíbené akce se letos zúčastnilo 72 družstev, což představuje 221 účastníků. Učitelé připravili na 5 stanovištích úkoly, k jejichž splnění musely děti prokázat důvtip, znalosti a postřeh a paní kuchařky pro soutěžící týmy napekly vynikající švestkové buchty. Cestou do cíle musely týmy přemýšlet nad průběžným úkolem – kolik tříd a kolik žáků je v ZŠ 5. května? Jen 2 týmy nalezly správnou odpověď na obě části otázky – 19 tříd, 369 žáků.
Výsledky:
23 bodů +1 – Mydlovi (1.B)
22 bodů +1 – Hýžovi (3.A), Bolkovi (1.A), Hlucháňovi (2.A), Grundovi (6.B), Blinkovi (6.B), Bělunkovi a Kopečkovi (2.B, 3.B), Porubovi (3.A),  Jeřábkovi a Zátopkovi (3.A), Skalíková + Kaniok + Michálková (9.B)
22 bodů – Koryčanských (1.A), Křenkovi (6.B)
21 bodů +2 – Kornelovi (4.A)
21 bodů +1 – Foxovi (2.B), Lázničkovi (2.A), Bajerovi (2.C), Porubský + Martinák (8.A), Filipovi (2.B), Urdovi (2.B), Zezulkovi (3.A), Střeleckých (1.B)
21 bodů – Chýlkovi (1.B), Jurkovi (6.A), Bělunkovi (1.B)
20 bodů +1 – Nohavica + Ondřej (6.A),  Glumbíková + Hrušková + Maleňáková + Strakošová (6.A), Juříčková + Barošová (8.B), Válkovi (3.A), Hanákovi (4.A), Opálkovi (2.C), Horákovi (1.A), Škroníčkovi (3.A), Juříkovi (8.A), Bačíkovi (1.B), Stillerovi (4.B), Fuksovi a Jurčovi (2.A), Machačovi (1.A), Mynarčíkovi (7.B)
20 bodů – Thurnheerovi (2.B)
19 bodů +1 – Kloss a Rumplík (6.A), Majerovovi (2.C), Macíčkovi (1.A), Opálených (3.A), Sosnowských (2.A), Pečenkovi (4.B), Hlavoňovi (1.B), Gerlichovi a Pšenčíkovi (4.B), Jochcovi (2.B), Poláškovi (5.B)
19 bodů – Krupovi (1.B), Maleňákovi (1.A), Petersenovi (4.B), Malenovských (3.B)
18 bodů +2 – Pobořilovi (2.C)
18 bodů +1 – Románkovi (3.B), Bílková + Martinková (7.B), Konrádová + Fiurášková (8.B), Pavlínovi (3.A), Markovi (2.C), Dušánkovi (1.B), Korabovi (5.B), Špůrkovi (1.A), Chumchalovi (1.B), Knápkovi (8.A), Peškovi (1.B),
17 bodů +1 – Machýčkovi (6.B), Vašutovi (1.A), Juráňovi (2.B)
17 bodů – Milerovi (1.B), Dobešovi (1.A)
16 bodů +1 – Kunstovi (5.B)
16 bodů – Koňaříkovi (1.B)
 

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

  • 19.4.2024

    Na 2. stupni proběhne Den Země, ZUŠku navštíví 1.ABC a 2.A, plavecký výcvik zahájí 3.AB, 4.A a 5.A.

  • Talent ZŠ 5. května

    Ve čtvrtek 18.4.2024 se v tělocvičně konal 2. ročník pěvecké soutěže Talent ZŠ 5. května.

  • Volejbalové zlato

    Ve středu 17.4.2024 získalo družstvo starších žákyň 1. místo v okrskovém kole ve volejbalu.