KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Putování za švestkovou vůní

16. 9. 2023

Putování za švestkovou vůní

V sobotu 16.9.2023 se za krásného počasí konal již 26. ročník velmi oblíbeného Putování za švestkovou vůní. Na tradiční trati musela jednotlivá rodinná či žákovská družstva na sedmi stanovištích prokázat svoje dovednosti, znalosti, postřeh a v neposlední řadě i spolupráci. Kromě plnění úkolů na stanovištích se většina družstev pustila i do průběžného úkolu a vyráběla postavičku z materiálů, které se vyskytovaly na trase. Nejlepší díla jsou vystavena před ředitelnou. Pro všech 97 týmů bylo sladkou tečkou posezení ve školní jídelně, kde paní kuchařky pro 311 účastníků (112 dospělých a 199 dětí) připravily celkem 1125 kusů švestkových buchet.


Výsledky:
35 bodů – Fuchsovi 4.B
34 bodů – Peškovi 1.C, Kurkovi a Krnáčovi 2.B, Švestkovi 4.C, Halamíčkovi 5.B
33 bodů – Okolovi 1.C, Nejezchlebovi 2.A, Kokinopulosovi 2.C, Schneebergerovi 4.A, Holubovi 5.A, Drkulová, Pospíšilová, Stillerová 7.A
32 bodů – Kmošťákovi 1.A, Koryčanští 1.B, Vašutovi 1.B, Kulhánkovi 1.C, Holubovi 4.A, Štibingerovi 4.A, Bartošovi 4.C, Bartoň, Vokatý, Mikl 5.A
31 bodů – Jindrovi 2.B, Vaškovi 2.B, Drápalovi 3.A, Barošovi 5.A, Komárkovi 5.A, Pavlicovi 5.B, Kretová, Šimandlová 6.B, Lokajová, Chmelařová, Vrečková 7.A, Pobořil, Křištof, Drápal 7.B
30 bodů – Fojtíkovi 1.B, Pavlíčkovi a Alexanderovi 1.B, Chrástkovi 1.C, Šimandlovi 2.A, Bubeníčkovi 2.B, Fabianovi 3.A, Kučerovi 3.A, Kutnarovi 3.A, Jurajdovi 3.B, Mizerovi 3.B, Pernicovi 4.A, Havlíčkovi 4.B, Žitníkovi 4.B, Sedláčkovi 5.B, Suchankovi 5.B, Uhříkovi 6.B, Vašková, Veselá, Knapková 6.B
29 bodů – Treterovi 1.A, Wrobelovi 1.A, Obšivačovi 1.B, Baratkovi 1.C, Juřicovi 1.C, Koňaříkovi 4.A, Zemanová, Surá, Thurnheer 4.B, Plačková, Hejzlar, Kmošťáková 4.C, Šmajstrlovy, Rossi, Švec, Křesťanová 6.A, Drápalová, Dobešová, Plačková 7.B, Frňka, Fabian, Šturala 7.C
28 bodů – Páleníčkovi 1.A, Videčtí 1.A, Ciccotti 2.C, Vojtíškovi 3.A, Harišovi 4.A, Majerovová, Elingrová, Baratková 6.A, Stodůlka, Horák, Dlouhá 6.B
27 bodů – Pechovi 1.C, Veselovští 1.C, Hoangovi 2.A, Lovásovi 2.A, Bébovi 2.C, Pargačovi 3.A, Dohnalovi 3.B, Somolovi 3.B, Chmelařovi 4.C, Slovákovi 5.A, Kesler, Sochacki, Řehořek 5.B, Dohnalová, Zbranková 6.A, Slováková, Vránová, Slovák 6.B, Burdová, Mizerová, Váňová 8.B, Kubín, Dopater, Vokáč, Frňka 8.B
26 bodů – Vlkovi 1.B, Křenkovi a Macečkovi 2.A, Karpovovi 2.B, Adltovi 2.C, Konviční 3.B, Vokáčovi 3.B, Losovi 5.A, Uhřík, Váňa 6.B, Veselá, Dlouhá, Brezinová, Cypro 9.C
25 bodů – Richterovi 2.A, Janáčovi 5.B, Uhřík, Štibinger, Salamon 8.A
24 bodů – Surý, Štěpán, Vašek 5.A
23 bodů – Švecovi 3.A, Alexanderovi 3.B, Sochacki, Fabian 7.B

 

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

  • 19.4.2024

    Na 2. stupni proběhne Den Země, ZUŠku navštíví 1.ABC a 2.A, plavecký výcvik zahájí 3.AB, 4.A a 5.A.

  • Talent ZŠ 5. května

    Ve čtvrtek 18.4.2024 se v tělocvičně konal 2. ročník pěvecké soutěže Talent ZŠ 5. května.

  • Volejbalové zlato

    Ve středu 17.4.2024 získalo družstvo starších žákyň 1. místo v okrskovém kole ve volejbalu.