KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Osmáci učili třeťáky angličtinu

9. 11. 2022

Osmáci učili třeťáky angličtinu

V rámci akce „Learn together“ (Učme se společně), která probíhala v průběhu měsíce října a začátkem listopadu, která byla zakončena ve středu 9.11.2022 se žáci osmých ročníků stali na malou chvíli učiteli angličtiny svých mladších spolužáků ze třetích tříd. Poprvé se tak postavili před třídu plnou dětí a vyzkoušeli si tuto, pro ně netradiční roli. Pro žáky z třetích tříd si připravili hodiny angličtiny plné her, soutěží a zábavných aktivit. Příprava byla opravdu pečlivá a nadšení třeťáčků, kteří s angličtinou teprve začínají veliké. Tato vzájemná spolupráce se setkala s nadšením z obou stran a budeme v ní jistě i nadále pokračovat.

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY