KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Projekty EU

14. 1. 2020

Projekty EU

Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 1 913 843,00 Kč. Projekt má název Podpora inkluze na ZŠ 5. května II a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014046. Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 8. 2021. Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Stěžejní část finanční podpory, kterou základní škola získala, bude směřována na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a na dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga. Další část peněžních prostředků je určena na fungování klubu zábavné logiky a deskových her, další vzdělávání pedagogických pracovníků a projektový den.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • Zápis do 1. ročníku

  Ve středu 15. dubna 2020 proběhne zápis do 1. ročníku bez účasti dětí.

 • Uzavření tělocvičen

  Od pátku 13.3.2020 jsou obě tělocvičny uzavřeny i pro veřejnost a sportovní oddíly.

 • Úkoly pro žáky

  Žáci dostávají práci domů prostřednictvím e-mailu rodičů nebo systému DM Software (přes PC).

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

 • 15

  DUB
  Zápis do 1. ročníku

  Ve středu 15. dubna 2020 proběhne zápis do 1. ročníku bez účasti dětí.

KONTAKTUJTE NÁS