KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Měsíční plány akcí

31. 5. 2021

Měsíční plány akcí

Plán akcí na měsíc červen 2021
 
  1.6.   8:00     Cvičný požární poplach – evakuace žáků (hasiči Rožnov)
  1.6.   9:00     Pobyt žáků v přírodě, 9.AB
  1.6.   9:45     Společná akce žáků 1.B a 8.B, hřiště u Brasserie
  1.6   dopol.   Procházka s překvapením, 3.A
  3.6.   8:00     Návštěva knihovny – Už jsem čtenář (pasování), 1.C
  3.6. dopol.   Kamarádi z říše zvířat – projektový den, 3.A
  4.6. dopol.   Motýlí dny – ukončení třítýdenního projektu s motýlí farmou, 3.B
  7.6.   8:15     Fotografování žákovských skupin, 5.B, 6.AB
  8.6.   8:00     Návštěva knihovny – Už jsem čtenář (pasování), 1.A
  8.6.   8:40     V síti – promítání filmu s následnou besedou, jídelna, 7.AB, 8.C (2 hod.)
  9.6.   8:00     Návštěva knihovny – Už jsem čtenář (pasování), 1.B
10.6.   7:55     Volba povolání – beseda se zástupcem Úřadu práce, 8.A (2 hod.)
10.6. 10:00     Volba povolání – beseda se zástupcem Úřadu práce, 8.B (2 hod.)
10.6. 11:50     Volba povolání – beseda se zástupcem Úřadu práce, 8.C (2 hod.)
15.6.   8:40     V síti – promítání filmu s následnou besedou, jídelna, 8.AB, 9.AB (2 hod.)  
15.6. 14:00     Předklasifikační porada, sborovna
17.6. dopol.    Pirátská bojovka – učení v přírodě, 3.A
23.6.   8:00     Jakpak si hráli Valášci malí – výukový program NMP, 1.B (40 Kč)
23.6. 14:00     Pedagogická rada, sborovna
30.6.               Slavnostní zakončení školního roku
 
Vyučování podle stálého rozvrhu hodin končí v pátek  25.6.2021.
 
 
 
 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY