KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Měsíční plány akcí

15. 11. 2022

Měsíční plány akcí

Plán akcí na měsíc listopad 2022
 
  1.11.     8:15 Magický Senegal – projekce, Janíkova stodola, 6.ABC, 7.A, 9.A (80 Kč)
  1.11.     8:50 Strašidelná podzimní stezka pro prvňáčky, 5.A, 1.ABC
  1.11.   dopol. Strašidelná třída – projektové dopoledne, 4.B
  1.11.   dopol. Halloween v hodině angličtiny, 3.B, 4.AB, 5.B
  1.11.   11:45 Magický Senegal – projekce, Janíkova stodola, 9.B (80 Kč)
  2.11.   10:00 Návštěva knihovny – Čtu, přemýšlím a baví mě to, 6.B
  3.11.     8:50 Testování fyzické zdatnosti (ČŠI), 3.A (do 10:30)
  3.11.   10:55 Testování fyzické zdatnosti (ČŠI), 3.B (do 12:40)
  3.11.   10:00    Návštěva knihovny – Čtu, přemýšlím a baví mě to, 6.C
  3.11.   16:00 Halloween pro čtvrťáky
  4.11.     8:50 Testování fyzické zdatnosti (ČŠI), 3.C (do 10:30)
  4.11.   10:55 Testování fyzické zdatnosti (ČŠI), 7.A (do 12:40)
  7.11.   13:30 Turnaj dvojic ve stolním fotbalu, herna na 1. stupni, 6. a 7. ročník
  8.11.     7:55 Vesmír – 3D projekce, 4.B (1 hod – 100 Kč)
  8.11.     8:50 Vesmír – 3D projekce, 4.A (1 hod – 100 Kč)
  9.11.     7:55 Learn together – žáci učí žáky angličtinu, 3.A + 8.B
  9.11.     8:00 Návštěva knihovny – Čtu, přemýšlím a baví mě to, 6.A
  9.11.   dopol. Pěstování kávy v Kolumbii – beseda, Vsetín, Ekotým
10.11.    8:00 Animace – vytvářej pohyb, klub Vrátnice, 5.A
10.11.    8:45 Offline – divadelní představení v angličtině, 7.B (100 Kč)
10.11.    9:35 Svatomartinský školní bufet, chodba před družinou, 5.B
10.11.  10:00 Offline – divadelní představení v angličtině, 8.ABC (100 Kč)
11.11.    8:30 Jan Amos Komenský – představení v Divadle loutek, Ostrava, 5.AB (60 Kč)
11.11.    9:55 Testování fyzické zdatnosti (ČŠI), 7.B (do 11:40)
11.11.  10:00 Příjezd Martina na bílém koni, vchod na 1. stupeň, 1.ABC, 2.AB
14.11.  13:30 Turnaj dvojic ve stolním fotbalu, herna na 1. stupni, 8. a 9. ročník
15.11.    9:55 Testování fyzické zdatnosti (ČŠI), náhradní termín pro nepřítomné žáky
15.11.  14:00 Pedagogická rada, sborovna
16.11.    7:55 Rozhlasová relace ke státnímu svátku
16.11.    8:00 Návštěva knihovny – Začínáme se čtením, 2.A
16.11.    9:00 Svět her a poznání – Vrtule, Valašské Meziříčí, 3.C
16.11.  10:00 Návštěva knihovny – Začínáme se čtením, 2.B
16.11.  13:45 Prezentace středních škol pro deváťáky
18.11.  dopol. Vánoční dílnička – projektové vyučování, 8.A (1. – 3. hod)
18.11.    9:55 Testování fyzické zdatnosti (ČŠI), náhradní termín pro nepřítomné žáky
22.11.  dopol. Sdílená výuka na SŠIEŘ, 9.A
22.11.    7:55 Jak jsme přišli na svět – beseda, 4.A (1.000 Kč/třída – 2 hod)
22.11.    8:00 Vánoční fotografování, přihlášení žáci, herna ŠD
22.11.    8:40 Návštěva předškoláků z MŠ 5. května v 1.A
22.11.    9:00 Za hory, horečky – výchovný koncert ZUŠ, 5.AB (20 Kč)
22.11.  10:30 Za hory, horečky – výchovný koncert ZUŠ, 3.B (20 Kč)
22.11.  14 – 17 Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování žáků + kavárna
22.11.  16:00 Schůzka výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků (VV)
23.11. Adventní Vídeň – zájezd pro přihlášené žáky 9. ročníku
23.11.    7:55 Seznam se s policistou – beseda, Policie ČR, 2.A (1 hod)
23.11.    8:50 Seznam se s policistou – beseda, Policie ČR, 2.B (1 hod)
23.11.  10:00 Bezpečně na síti – beseda, Policie ČR, 5.B (1 hod)
23.11.  10:30 Za hory, horečky – výchovný koncert ZUŠ, 3.AC, 4.AB (20 Kč)
23.11.  10:55 Bezpečně na síti – beseda, Policie ČR, 5.A (1 hod)
23.11.  16:30 Adventní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, jídelna
24.11.    8:30 Dobrou chuť nejen k písničce – výchovný koncert ZUŠ, 1.BC, 2.AB (20 Kč)
24.11.  dopol. Vánoční dílna – projektové vyučování, 6.B (4. – 6. hod)
24.11.  11:00 Exkurze do Uniparu – výroba svíček, 3.B (50 Kč)
24.11.  18:00 Podzimní nocování ve škole, 6.B
25.11.  dopol. Vítáme advent – projektové dopoledne, 1.C
25.11.    7:55 Trestní odpovědnost mládeže – beseda, Policie ČR, 8.A (1 hod)
25.11.    8:50 Trestní odpovědnost mládeže – beseda, Policie ČR, 8.B (1 hod)
25.11.  10:00 Trestní odpovědnost mládeže – beseda, Policie ČR, 8.C (1 hod)
25.11.  10:00 HIV/AIDS a sexuální zdraví – online beseda, 9.B (1 hod)
28.11.  dopol. Adventní dopoledne ve 3.A
29.11.  dopol. Benefiční bleší trh, tělocvična, 8.B
29.11.    9:35 Schůzka rozšířeného vedení školy, ředitelna
29.11.  14:15 Školení BOZP, jídelna
 
Další úkoly a termíny:
Ve dnech 1.11. – 18.11.2022 proběhne Národní testování žáků 9. ročníku (SCIO – obecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika) dle rozpisu ve sborovně.

VP

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

  • 29.11.2022

    Třída 8.B připravuje benefiční bleší trh, jehož výtěžek věnuje na dobročinné účely.

  • 28.11.2022

    Na žáky 3.A čekalo projektové dopoledne zaměřené na adventní čas.

  • Adventní slavnost v 1.C

    V pátek 25.11.2022 žáci 1.C během projektového dopoledne přivítali nastávající adventní čas.