KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Měsíční plány akcí

18. 11. 2021

Měsíční plány akcí

 

Plán akcí na měsíc listopad 2021

 

  1.11.         dopol.  Technické vynálezy 19. století – prezentace výrobků, vyhodnocení, 5.B

  2.11.     dopol.     Keramické dopoledne – výroba keramických ozdob, 3.B

  2.11.     dopol.     Dopravní výchova – teoretická část, 5.C

  2.11.     13:00     Návštěva knihovny – Na houby, 3. odd. ŠD      

  3.11.     11:45     Planeta Země – Madagaskar, Janíkova stodola, 6.B (80 Kč), do 13 hod.

  5.11.      7:55     Dinosauří – 3D film (1 hod.),učebna VV, 8.B (100 Kč)

  5.11.      8:50     Dinosauří – 3D film (1 hod.),učebna VV, 2.C (100 Kč)

  5.11.    10:00     Oceán – 3D film (1 hod.),učebna VV, 3.A (100 Kč)

  5.11.    10:55     Oceán – 3D film (1 hod.),učebna VV, 3.B (100 Kč)    

  9.11.    13:00     Návštěva knihovny – Největší přání, 4. odd. ŠD

  9.11.    večer     Dušičkové přespání ve škole, 7.A

10.11.    dopol.    Exkurze do hvězdárny, Valašské Meziříčí, 6.A (55 Kč)

10.11.    10:00     Praktické pracovní činnosti (Spolek rožnovských žen), 5.AB

10.11.    11:50     Praktické pracovní činnosti (Spolek rožnovských žen), 6.B dívky

10.11.    13:00     Návštěva knihovny – Největší přání, 5. odd. ŠD

11.11.      7:55     Praktické pracovní činnosti (Spolek rožnovských žen), 2.AC

11.11.    dopol.    Exkurze do hvězdárny, Valašské Meziříčí, 6.B (55 Kč)

11.11.    10:00     Praktické pracovní činnosti (Spolek rožnovských žen), 3.AB

12.11.    10:55     Po stopách Hanzelky a Zikmunda – beseda (2 hod.), uč.F-Ch, 8.AB (50 Kč)

16.11.    10:00     Čtení pohádek, 1.AB, 9.AC

16.11.    dopol.    Cesta na tajuplný ostrov- projektový den, 4.A

16.11.    14:00     Pedagogická rada, sborovna

18.11.      8:00     Návštěva knihovny – Nic nalhaného, máloco pravda, 3.B

18.11.    10:00     Návštěva knihovny – Nic nalhaného, máloco pravda, 3.A

18.11.    11:50     Praktické pracovní činnosti (Spolek rožnovských žen), 4.AB

19.11.    10:00     Návštěva knihovny – beseda se spisovatelem, 5.A

23.11.      8:00     Návštěva knihovny – Čtu, přemýšlím a baví mě to, 6.A

23.11.    10:00     Návštěva knihovny – Čtu, přemýšlím a baví mě to, 6.B

23.11.    13:00     Návštěva knihovny – Největší přání, 2. odd. ŠD

23.11.  14 – 17 hod. Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování žáků

23.11.    16:00     Schůzka výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků (VV)

24.11.    dopol.    Dopravní výchova – teoretická část, 5.A

24.11.    13:00     Návštěva knihovny – Největší přání, 1. odd. ŠD

25.11.      8:00     Mládí proti komunismu – film a beseda s pamětníkem, jídelna, 9. ročník (3 hod.)

26.11.    10:00     Slavnostní předávání slabikáře prvňáčkům

29.11.      8:00     Vánoční fotografování (zájemci)

29.11.      9:35     Schůzka rozšířeného vedení školy, ředitelna       

30.11.      7:55     Klíče otevírající svět – beseda s okresním metodikem prevence, 3.A (2 hod.)

30.11.      9:35     Školní bufet, prostor před družinou, 5.B

30.11.    10:00     Vztahy ve třídě – beseda s okresním metodikem prevence, 6.B (2 hod.)

30.11.    dopol.    Piráti – projektový den, 3.B   

30.11.    11:40     Vztahy ve třídě – beseda s okresním metodikem prevence, 6.A (2 hod.)

30.11.    13:00     Vesmír – sférické kino ve školní družině

 

Další úkoly a termíny:

Ve dnech 1.11. – 19.11.2021 proběhne Národní testování žáků 9. ročníku (SCIO – obecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika) dle rozpisu ve sborovně. 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

  • 24.11.2021

    Teoretická část dopravní výchovy čeká žáky 5.A a do knihovny půjde 1. oddělení ŠD.

  • 23.11.2021

    Šesťáci a 2. oddělení ŠD navštívili knihovnu a konzultace pro rodiče proběhly od 14 do hodin.

  • Netradiční pracovní činnosti

    Během tří dnů 10,. 11. a 18.11.2021 žáci 2.AC, 4.AB, 5.AB a 6.B vyráběli vánoční ozdoby.