KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Měsíční plány akcí

7. 12. 2023

Měsíční plány akcí

Plán akcí na měsíc prosinec 2023
 
  1.12.   7:55 Školní kolo olympiády z českého jazyka, vybraní žáci 8. a 9. roč.
  1.12.   7:55 Jak jsme přišli na svět – beseda, 3.B, 2 hod (1000 Kč/třída)
  1.12.   8:00 Návštěva knihovny – Stvořitelé nových světů, 7.A
  1.12.  10:00 Návštěva knihovny – Umíme číst mezi řádky, 4.C
  1.12. 10:30 Vystoupení na Vánočním jarmarku, náměstí, kroužek Taneční hrátky
  4.12. dopol. Vítáme advent – projektové dopoledne, 2.C
  4.12.  16:00 Vánoční keramická dílna pro přihlášené rodiče a žáky (2. část)
  5.12. dopol. Mikulášská nadílka
  5.12. 13:00 Zábavné odpoledne s čerty a anděly, 1. a 3. oddělení ŠD
  6.12.   7:30 Vánoce na dědině, vzdělávací program VMP, 8.B, 2 hod. (100 Kč)
  6.12. dopol. S čerty nejsou žerty – projektový den, 1.C
  6.12.  10:00 Návštěva knihovny – S Kamilem nejen o knihovně, 1.A
  6.12. 11:00 Vědecký festival ISŠ Val. Meziříčí, 8.AB (3 hod.)
  6.12. 13:00 Návštěva knihovny – Noemova archa, 4. oddělení ŠD
  7.12.  10:00 Návštěva knihovny – S Kamilem nejen o knihovně, 1.C
  7.12. 10:00 Peter Black, anglické divadlo, Val. Meziříčí, 7.ABC (100 Kč)
  7.12. 13:00 Zábavné odpoledne s čerty a anděly, 2. a 5. oddělení ŠD
  8.12.  10:00 Návštěva knihovny – S Kamilem nejen o knihovně, 1.B
11.12.    7:55 První pomoc – workshop, 8.A, 4 hod (70 Kč)
11.12.   17:00 Vánoční besídka pro rodiče, 1.A
12.12.    7:55 První pomoc – workshop, 7.C, 4 hod (70 Kč)
12.12.   16:00 Vánoční besídka pro rodiče, 2.C
12.12.   16:30 Vánoční besídka pro rodiče, 2.B
13.12.    6:00 Vánoční Vídeň – exkurze, přihlášení žáci 8. a 9. ročníku (720 Kč)
13.12.    7:00 Divadlo A. Dvořáky – exkurze a worshop, přihlášení žáci 7. ročníku (270 Kč)
13.12.    6:00 Vánoční dílnička pro rodiče s dětmi, 4.B
13.12.   16:30 Vánoční tvořivé odpoledne pro rodiče a děti, 5.B
13.12.   17:00 Vánoční besídka pro rodiče, 3.A
14.12.   10:00 Návštěva knihovny – Stvořitelé nových světů, 7.C
14.12.   11:30 Vánoce na dědině, vzdělávací program VMP, 6.A, 2 hod. (100 Kč)
14.12.   16:30 Vánoční besídka pro rodiče, 2.A
14.12.   17:00 Vánoční besídka pro rodiče, 3.B
15.12.    8:30 X-Mass taneční show, Janíkova stodola, 1.ABC, 2.AB, 3.AB, 4.B, 6.B, 7.C (40 Kč)
15.12.   10:00 Biologická olympiáda – školní kolo, zájemci ze 2. stupně, 3 hod.
15.12.   10:30 Vánoce na dědině, vzdělávací program VMP, 8.A, 2 hod. (100 Kč)
18.12.    8:50 Jak kdo slaví Vánoce – koncert Z. Ternera, velká tělocvična, 1. – 3. ročník (70 Kč)
18.12.   10:00 Jak kdo slaví Vánoce – koncert Z. Ternera, velká tělocvična, 4. – 6. ročník (70 Kč)
18.12.   10:55 Jak kdo slaví Vánoce – koncert Z. Ternera, velká tělocvična, 7.C, 8.A, 9.ABC (70 Kč)
18.12.   12:00 Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém, malá tělocvična
11.12.   16:30 Vánoční besídka pro rodiče, 1.B
19.12.    9:00 Florbalový turnaj tříd na 2. stupni, velká tělocvična
20.12.   10:00 Vánoční zpívání 9.C a 1.C
20.12.   10:55 Vánoční zpívání 9.A a 1.B
20.12.   13:00 Vánoční besídka ve školní družině
21.12.    7:55 Vánoce na myslivecké chatě, Krhová, 7.C (do 16 hodin)
21.12.    9:35 Schůzka rozšířeného vedení, ředitelna
21.12.   10:00 Návštěva knihovny – Stvořitelé nových světů, 7.B
21.12.   10:00 Vánoční zpívání 9.B a 1.A
21.12.   16:30 Vánoční besídka pro rodiče, 1.C
22.12.   dopol. Individuální vánoční program ve třídách
23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny
Vyučování začíná ve středu 3.1.2024
 
Další úkoly a termíny:
Vánoční sbírka: ve třídách (TU) do 20.12.  – odevzdat v kanceláři zástupkyně ředitele.
 
Připravujeme:  15.1.     předklasifikační porada – 2.stupeň
                           16.1.      konzultace pro rodiče žáků 1. – 9. tříd
                           23.1.      pedagogická rada

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • 12.12.2023

  Žáky 7.C čeká workshop zaměřený na první pomoc a odpoledne proběhnou besídky ve 2.C a 2.B.

 • Odpoledne s čerty a anděly ve ŠD

  Děti z 2. a 5. oddělení školní družiny prožily ve čtvrtek 7.12.2023 čertovské odpoledne.

 • Anglické divadlo pro sedmáky

  Všichni žáci 7. ročníku se ve čtvrtek 7.12.2023 vydali do Valašského Meziříčí na divadlo.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

 • 12

  PRO
  12.12.2023

  Žáky 7.C čeká workshop zaměřený na první pomoc a odpoledne proběhnou besídky ve 2.C a 2.B.