KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Žákovský parlament

8. 9. 2022

Žákovský parlament

Žákovský parlament


Skládá se ze zástupců všech tříd na 2. stupni a pátých tříd. Schůzky se konají pravidelně každý první čtvrtek v měsíci o velké přestávce v učebně přírodopisu a dle aktuální potřeby. Školní parlament má na starosti paní učitelka Iva Holá.
Žáci mají možnost zde vyjádřit své názory, svá přání, dobré nápady, otevřeně říci, co se jim ve škole nelíbí, co by se dalo zlepšit, jak sami mohou přispět k tomu, abychom se u nás cítili všichni dobře.
Podílejí se na řadě akcí, které škola organizuje, rozhodují o výběru filmových i ostatních kulturních představení pro žáky, pomáhají třídním učitelům při dobročinných akcích.
Prostřednictvím žákovského parlamentu mohou žáci ovlivnit skladbu volitelných i nepovinných předmětů, vybírají si je a podílejí se tak vždy na přípravě organizace školního roku.
Předsedou školního parlamentu byl zvolen Ondřej Vašut z 9.A.


Zástupci tříd:

5.A – Štěpán Černohorský, Vivienne Isabelle Švec
5.B – Martin Opálený, Sofie Michálková
6.A – Eda Smetana, Ondřej Zeman
6.B – Adam Pobořil, Sandra Keslerová
6.C – Tadeáš Vlček, Vanessa Štěpánová
7.A – Vanessa Vávrová, Jan Kopeček
7.B – Adéla Porubová, Johana Novotná
8.A – Tomáš Baroš, Kristián Machač
8.B – Klára Pešková, Elena Chýlková
8.C – Filip Petřek, Tereza Dlouhá
9.A – Ondřej Vašut, Viktorie Nikliborcová

9.B - Emílie Drápalová, Tatiana Hrůzková

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

  • 29.11.2022

    Třída 8.B připravuje benefiční bleší trh, jehož výtěžek věnuje na dobročinné účely.

  • 28.11.2022

    Na žáky 3.A čekalo projektové dopoledne zaměřené na adventní čas.

  • Adventní slavnost v 1.C

    V pátek 25.11.2022 žáci 1.C během projektového dopoledne přivítali nastávající adventní čas.