KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Žákovský parlament

11. 10. 2019

Žákovský parlament

Žákovský parlament


Skládá se ze zástupců všech tříd na 2. stupni a pátých tříd. Schůzky se konají pravidelně každé první úterý v měsíci o velké přestávce v učebně přírodopisu a dle aktuální potřeby. Školní parlament má na starosti paní učitelka Iva Holá.
Žáci mají možnost zde vyjádřit své názory, svá přání, dobré nápady, otevřeně říci, co se jim ve škole nelíbí, co by se dalo zlepšit, jak sami mohou přispět k tomu, abychom se u nás cítili všichni dobře.
Podílejí se na řadě akcí, které škola organizuje, rozhodují o výběru filmových i ostatních kulturních představení pro žáky, pomáhají třídním učitelům při dobročinných akcích.
Prostřednictvím žákovského parlamentu mohou žáci ovlivnit skladbu volitelných i nepovinných předmětů, vybírají si je a podílejí se tak vždy na přípravě organizace školního roku.
Předsedou školního parlamentu byla zvolena Barbora Hrstková z 9.B.


Zástupci tříd:

5.A - Natálie Dobešová, Viktor Komárek
5.B - Klára Pešková, Ella Mičolová

6.A - Martin Skopový, Ondřej Vašut
6.B - Sofie Bosáková, Barbora Kocmanová
7.A - Aneta Škroníčková, Kryštof Poruba
7.B - Radka Slováková, Agáta Barošová
7.C - Daniela Pisková, Petr Bohuslav
8.A - Tereza Cábová, Tobias Juříček
8.B - Matyáš Havlásek, Jan Stiller
9.A - Marek Hrušecký, Jan Jakšík

9.B - Barbora Hrstková, Ondřej Polášek

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS